Żyliński Romuald

Żyliński Romuald (1923-2013) – polski kompozytor, także w 1969 r. muzyki do piosenki „My z Łomży”, wykonywanej przez Hankę Bielicką. Urodził się 5 września 1923 r. w Białymstoku.  Od 1943 służył w Armii Polskiej na froncie wschodnim. Po wojnie ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi. W czasie studiów był kierownikiem muzycznym Teatru Ludowego w Łodzi. Od 1955 r. działał w Warszawie (przedtem krótki okres w Szczecinie), skupiając się głównie na pracy kompozytorskiej. Napisał ok. 1000 piosenek, pierwszą w 1943 roku. Tworzył także muzykę poważną i pieśni. Za swoje kompozycje uzyskał liczne nagrody, m.in. I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w 1964 za „Złotą przystań” oraz nagrodę specjalną za „Czy pamiętasz ten dom”, II nagrodę w konkursie Polskiej Federacji Jazzowej 1966 za „Naszą podróż”, Srebrny Pierścień na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu (1976) za „Wracali chłopcy”. Zmarł 9 kwietnia 2013 roku w Warszawie.