Andruszkiewicz Paweł

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Andruszkiewicz Paweł

Ks. Paweł Andruszkiewicz (1806–1892) – proboszcz parafii łomżyńskiej od 1839 roku. Sprawował tę funkcję jeszcze w latach siedemdziesiątych. Przez 57 lat pobytu w Łomży zaangażowany społecznie i patriotycznie, był inicjatorem budowy zakładu dobroczynnego. Gdy zwyciężyła koncepcja budowy szpitala, ks. Andruszkiewicz wsparł to przedsięwzięcie, należał do Komitetu Budowy Szpitala. Był członkiem Rady Szpitalnej powołanej w 1842 roku pod przewodnictwem Stanisława Kisielnickiego. Uczestniczył w manifestacjach patriotycznych poprzedzających powstanie 1863 roku. Więziony za popieranie powstańców cudem uniknął zesłania.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58