Błoński Rafał

Rafał Błoński (1817–1873) – urodził się we wsi Targonie Wielkie w rodzinie drobnoszlacheckiej, syn burmistrza Wizny, uczeń gimnazjum łomżyńskiego, które opuścił po trzech latach, by wziąć udział w powstaniu listopadowym. W roku 1839 zorganizował w Łomży grupę spiskową, zrzeszającą uczniów klas starszych i młodych urzędników. Na skutek zdrady grupę szybko wykryto, uczestników aresztowano i skazano w 1840 roku. Rafał wrócił z Syberii po 17 latach. W 1862 roku włączył się do przygotowań powstania styczniowego. W powstaniu walczył w różnych oddziałach.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58