Chodźko Tyburcy

Tyburcy Chodźko to jedna z tych osób, która widziała potrzebę działania w miejscu zamieszkania. Urodził się w 1840 roku na Wileńszczyźnie. Był uczestnikiem Powstania Styczniowego, za co został zesłany do Wiatki. Po powrocie z zesłania przybył do Królestwa. Około 1880 roku zamieszkał w Łomży i otworzył zakład fotograficzny. Od razu włączył się w nurt życia publicznego. Został powołany na członka Gubernialnej Komisji Podatku Przemysłowego, zarządzał rachunkowością w Kasie Pożyczkowej Przemysłowców Łomżyńskich, dwukrotnie wybierano go na Naczelnika Straży Ogniowej. Współpracował również z teatrem amatorskim. Po wyjeździe do Wilna w 1900 roku, niemal od początku myślał o powrocie do Łomży, gdyż – jak pisał – nie przypuszczał, „żeby przy opuszczeniu Łomży żal mi czego było. Z chwilą wyjazdu czuję, że szkoda mi ludzi i rzeczy do których przywykłem”. Powrót do swego – początkowo z konieczności, później z wyboru – miasta planował na lato 1908 roku. Niestety, nie zdążył. „W dniu 13 sierpnia 1908 r. zgasł w Wilnie po długich i ciężkich cierpieniach obywatel miasta Łomży, były właściciel zakładów fotograficznych w Łomży, w Wilnie, w Druskiennikach śp. Tyburcy Chodźko, pracownik niezmordowany, szermierz postępu i pracy u podstaw, obywatel prawy, działacz dla dobra społecznego niestrudzony”.