Chrystowski Aleksander

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Chrystowski Aleksander

Aleksander Chrystowski urodził się w 1858 roku w Wysokim Litewskim. Po ukończeniu studiów prawniczych w Petersburgu rozpoczął pracę adwokata. W 1884 roku przyjechał do Łomży i w krótkim czasie zdobył uznanie wśród społeczności lokalnej. Podobnie do Mariana Śmiarowskiego, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Łomży. Był Naczelnikiem Ochotniczej Straży Ogniowej, przez 3 lata stał na czele Towarzystwa Dobroczynności i był pierwszym prezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Dzięki m.in. jego staraniom powstało „Towarzystwo Opieki nad Osobami Uwolnionymi z Więzień”, czyli popularny Patronat Więzienny. Spotykamy go również wśród członków-założycieli Polskiej Biblioteki Publicznej. Z jego inicjatywy powołano w Łomży średnią szkołę handlową w 1906 r., a sam Chrystowski został członekiem Rady Opiekuńczej tej placówki. Brał aktywny udział w pracach teatru amatorskiego. A. Chrystowski uczestniczył również w życiu politycznym – od maja do sierpnia 1906 r. był posłem do Dumy. W czasie I wojny światowej był II burmistrzem Łomży (I-szym był zawsze Niemiec). Zmarł 15 września 1916 r.