Ciborowski Roman

Roman Ciborowski (1884–1959) – działacz PPS, legionista, lekarz, pułkownik WP, urodzony w Pułtusku, od 8 roku życia mieszkał z rodzicami w majątku dziadków pod Tykocinem, następnie w Łomży. Nauka w gimnazjum w Łomży, przynależność do nielegalnego koła samokształceniowego, w którym od VII klasy prowadził zajęcia z historii. Działalność w PPS już w gimnazjum. Udział w strajku szkolnym 1905 r., za co został wydalony ze szkoły. Za udział w demonstracji PPS podczas pogrzebu kolegi Supińskiego aresztowany wraz z innymi uczestnikami demonstracji, wypuszczony po dwóch tygodniach z łomżyńskiego więzienia, nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. Aresztowany w 1906 r. podczas przenoszenia broni i osadzony w więzieniu w Będzinie, potem w Piotrkowie, następnie skazany na zesłanie na Syberię. Ucieczka z zesłania w 1909 r. do Sosnowca, a stąd do Krakowa w 1910 r. Spotkanie z kolegami, którzy już pokończyli studia. Zdanie matury w 1911 r. i podjęcie studiów medycznych. W czasie wojny w r. 1914 wstąpienie do oddziału „Strzelca”, udział w I kompanii, która wyruszyła z Oleandrów do Królestwa. W 1917 r. przyjazd do Zambrowa. Udział w szkoleniu saperów w Ostrowi. Awanse wojskowe: porucznik, kapitan, potem major, wreszcie pułkownik. Udział w wojnie polsko-radzieckiej 1920 r.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.