Ciotuski Stanisław

Stanisław Ciotuski (1676-1720), proboszcz Katedry Łomżyńskiej, magister uniwersytetu krakowskiego uzyskał stopnie akademickie w latach 1704 i 1706, a wiec musiał studiować przynajmniej od 1702 r. Pochodził z diecezji krakowskiej. Z prezenty króla Augusta II biskup Ludwik Załuski instytuował go na prepozyturę łomżyńską po śmierci Michała Latyczewskiego przed 11 V 1712 r. Wizytacja kościoła łomżyńskiego z 1719 r. wspomina, ze w czasie swych rządów odbudował młyn kościelny na polu zwanym Biel pod wsią Łomżyca, za co zapłacił ok. 1000 zł polskich z własnych pieniędzy. Poprawił on także budynki gospodarcze i część obszernej 2-piętrowej plebanii, a także remontował w kościele posadzkę i naprawił 6 okien. On także stale rezydował w Łomży. Zmarł przed 9 IV 1720 r.