Dąbrowski Ignacy Marian

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Dąbrowski Ignacy Marian

Ignacy Marian Dąbrowski (1862–1917) – lekarz społecznik, współtwórca Związku Robotników Polskich. Urodził się w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum i studia medyczne uzyskując doktorat z medycyny. Od 1909 r. związany z Łomżą jako starszy lekarz, następnie naczelny lekarz szpitala św. Ducha w Łomży. Pomagał chorym w Łomży i okolicy podczas tyfusu plamistego w 1917 r. Zarażony tyfusem zmarł w wieku 55 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157