Dębowski Stanisław

Stanisław Dębowski (1899–1987) – ps.”Młot”.  Harcmistrz, członek POW, nauczyciel, autor książek i artykułów. Urodził się w Piątnicy. Uczył się w gimnazjum łomżyńskim (5 klas), następnie w szkole handlowej w Łomży. Działalność w harcerstwie: drużynowy I DH im. Tadeusza Kościuszki, potem w POW od 1916 r. Studia w Warszawie, udział w wojnie polsko-radzieckiej. Po powrocie na studia aktywna działalność w Akademickim Kole Łomżan, kontakty z łomżyńską drużyną harcerską. Redagowanie pisma „Czuwaj”, prace wspomnieniowe: „Była taka drużyna. Wspomnienia sprzed 30 lat” i „Gimnazjum męskie w Łomży (1862–1915)”.