Demby Stefan

Stefan Demby urodził się w Łomży w 1862 r. Bibliograf, bibliotekarz i bibliofil. Był inicjatorem Biblioteki Narodowej im. J. Piłsudskiego w Warszawie i w 1934 r. został jej pierwszym dyrektorem.