Długoborski Konstanty

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Długoborski Konstanty

Konstanty Długoborski (1857–1922) – szlachcic, wzorowy rolnik, działacz narodowy i społeczny. Urodził się we wsi Długobórz Szlachecki k/Zambrowa w rodzinie drobnoszlacheckiej. Wykształcenie elementarne. Zdobycie rozległej wiedzy drogą samokształcenia. Wzorowy gospodarz, pszczelarz znany w całej Kongresówce. Współorganizator kółek rolniczych, w latach 1907-1918 wiceprezes Centralnego Wydziału Kółek Rolniczych. Działalność w stowarzyszeniach: mleczarskich, budowlanych, pożyczkowych i czytelni ludowych. Udział w ruchu narodowym: kolportaż „Polaka”, walka o język polski w szkołach i administracji. Aktywność społeczna po odzyskaniu niepodległości: prezes Kółka Rolniczego w Zambrowie, członek rady gminy w Długoborzu, członek Wydziału Powiatowego w Łomży. Zamordowany przez nieznanych sprawców w grudniu 1922 r.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157