Gwardiak Czesław

Czesław Gwardiak (1898–1994) – członek POW, uczestnik walk o niepodległość, strażak, urodzony w Woli Zambrzyckiej k/Zambrowa w rodzinie sprzedawców.  Pomoc rodzicom po ukończeniu szkoły miejskiej. W latach 1912-1914 nauka rzemiosła w Warszawie. Działalność w POW od 1916 r., udział w rozbrajaniu Niemców w 1918 r. Służba wojskowa w pułku ułanów, udział w wojnie polsko-radzieckiej. Po śmierci ojca w 1920 r. pomoc matce w prowadzeniu piwiarni i w opiece nad młodszym rodzeństwem. Po zawarciu małżeństwa w 1926 r. prowadzenie restauracji wraz z matką i żoną. Społeczna praca strażaka przez ponad 50 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157