Harberkant Adam

Adam Harberkant – pastor ewangelicki, uczył ewangelików w Szkole Powiatowej w Łomży od roku szkolnego 1858/59.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska nauczycieli Szkoły Powiatowej w Łomży w latach 1851-1861 [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2011, t. XV, s. 25-36