Hryniewicz Franciszek

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Hryniewicz Franciszek

Franciszek Hryniewicz (1870–1933) – socjalista, działacz społeczny, urodzony na terenie Litwy. Urzędnik carskiej administracji, z przekonań socjalista. Jeden z założycieli i liderów kilku towarzystw: Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego w 1902 r., w którym pełnił różne funkcje, Stowarzyszenia Spożywczego „Chleb” w 1906 r., Powszechnej Spółdzielni Spożywców (PSS), powołanej w 1922 r., działacz Towarzystwa Krajoznawczego, (Polskiej) Biblioteki Publicznej, Straży Ogniowej, Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat”, redaktor „Wspólnej Pracy”, prezes Rady Miejskiej, dziennikarz łomżyński po 1918 r., działacz PPS.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.