Jakubczak Antoni

Antoni Jakubczak (1954-2012). 22 marca 2012 r.  zmarł prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – profesor dr hab. Antoni Jakubczak. Miał zaledwie 58 lat. Profesor dr hab. Antoni Jakubczak urodził się 13.06.1954 r. w Izbicy. W 1978 r. uzyskał stopień magistra biologii – specjalność mikrobiologia, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym samym roku zamieszkał w Łomży, gdzie rozpoczął pracę w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska.  I tak Łomża stała się ukochanym miejscem jego życia i pracy. Od 1880 roku pracował w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Łomży, najpierw jako starszy asystent, a następnie jako adiunkt, docent i kierownik pracowni. Tytuł doktora nauk przyrodniczych uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku w 1985 roku, a tytuł doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie mikrobiologii weterynaryjnej na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1997 roku. Rozprawa habilitacyjna miała tytuł „Chorobotwórczość pałeczek versinia enterocolitica izolowanych od trzody chlewnej i ich występowanie”. Ukoronowaniem dorobku naukowego i dydaktycznego było uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk weterynaryjnych nadanego 11 lutego 2009 r. przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.  Profesor Antoni Jakubczak od 2007 roku pracował w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w Instytucie Technologii Żywności i Gastronomii. W maju 2009 roku został głosami elektorów wybrany na prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.  Pan Profesor pracował także w innych wyższych uczelniach: w Akademii Podlaskiej w Siedlcach i w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Był promotorem dwóch prac doktorskich, 10 magisterskich, 110 inżynierskich i 40 licencjackich. Główne kierunki badań profesora Antoniego Jakubczaka to: fenotypowa i genotypowa charakterystyka chorobotwórczych dla ludzi mikroorganizmów izolowanych od zwierząt i żywności, mikrobiologiczne aspekty technologii i higieny żywności (mleko, mięso), wykłady i ćwiczenia z mikrobiologii dla studentów biologii, pielęgniarstwa, chemii, rolnictwa, zootechniki, wykłady i ćwiczenia z immunologii dla studentów biologii, wykłady z genetyki dla studentów pielęgniarstwa i rolnictwa, wykłady z diagnostyki mikrobiologicznej dla studentów biologii. Pogrzeb wybitnego profesora odbył się 26 marca 2012 r. na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ordynariusz łomżyński, ks. bp Janusz Stepnowski. Zasługi Zmarłego, jego dorobek naukowy, ale przede wszystkim niezwykłą życzliwość dla ludzi podkreślał w bardzo wzruszającej homilii ks. dr  Radosław Kubeł. W ostatniej drodze Antoniego Jakubczaka – oprócz najbliższej rodziny – żegnali liczni przyjaciele, przedstawiciele władz miejskich z wiceprezydent Mirosławą Kluczek, reprezentanci świata nauki z licznych uczelni w kraju, a także mieszkańcy Łomży.