Jałbrzykowski Romuald

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Jałbrzykowski Romuald

Ks. Romuald Jałbrzykowski (1876–1955) – pierwszy biskup łomżyński nowoutworzonej diecezji w 1925 r., urodzony we wsi Łętowo-Dąb w par. Kołaki. Studia w Seminarium Duchownym w Sejnach od r. 1893, następnie od r. 1898 w Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie w 1901 r. Po studiach w 1902 r. wykładowca Seminarium Duchownego w Sejnach, od r. 1908 stanowisko wiceregensa, a w 1910 r. – kanonika katedralnego, w 1917 r. – proboszcza w Radziłowie. W r. 1918 konsekracja na biskupa sufragana sejneńskiego, a w 1925 r. – biskupa ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej, w r. 1926 – arcybiskupa diecezji wileńskiej. 7 stycznia 1927 roku Rada Miejska Łomży nadała mu pierwszy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łomży.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.