Jastrzębski Wincenty

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Jastrzębski Wincenty

Wincenty Jastrzębski (1885–1977) – tokarz, bojowiec PPS, działacz partyjny i państwowy. Urodził się w miejscowości Przystań nad rzeką Omulew w ostrołęckim. Ojciec jego był monterem młynów. Wincenty od kilkunastu lat życia musiał liczyć tylko na własne siły. Pracował w Warszawie w warsztatach metalowych Hausnera, gdzie zdobył kontakty z PPS. W latach 1901–1904 brał udział w manifestacjach i demonstracjach politycznych. Więzienie i wydalenie z Warszawy. Przyjazd do Łomży i praca przy budowie fortów w Piątnicy. Udział w strajku szkolnym 1905 r. w Łomży. Współpraca z PPS, udział w manifestacjach i w przygotowaniach zamachu na siedzibę żandarmerii. Areszt i zesłanie na Syberię. Ze względu na stan zdrowia zamiana zesłania na wydalenie z guberni łomżyńskiej. Dalsza działalność poza regionem łomżyńskim. W okresie międzywojennym pracował na różnych stanowiskach w administracji państwowej.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157