Jedliński Ignacy

Ignacy Jedliński – pierwszy prezydent Łomży powołany na stanowisko dekretem Komisji Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1861 roku. Wcześniej pełnił różne funkcje: od roku 1828 sekretarz – ławnik miasta Łomży, w latach 1831–1848 burmistrz Mariampola, następnie burmistrz Łomży. Łomża podniesiona została do miast II rzędu i tytuł burmistrza przemianowany został na tytuł prezydenta. Jedliński miał liczną rodzinę (10 dzieci). Zmarł w 1863 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58