Kaczyński Piotr

Piotr Kaczyński (1867–1928) – działacz ludowy. Urodził się we wsi Dylewo, pow. ostrołęcki w rodzinie chłopskiej. Ukończył szkołę elementarną, dalszą wiedzę zdobywał drogą samokształcenia. Działalność społeczno-polityczna: kolportaż „Polaka”, współorganizowanie Polskiego Związku Ludowego. W 1905 r. organizowanie wieców i zebrań związanych z walką o język polski w szkołach i urzędach. Areszt i wydalenie z Kurpiowszczyzny. Pobyt w Galicji, udział w zjeździe PZL. Praca w PSL Wyzwolenie. Członek ZG PSL i ZP PSL w Ostrołęce, a w latach 1926-1928 prezes Zarządu Okręgu PSL w Łomży. Autor licznych korespondencji w „Gazecie Świątecznej”, w „Echach Płockich i Łomżyńskich”, w „Zaraniu” i „Wyzwoleniu”.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157