Kaliwoda Leon

Leon Kaliwoda (1899–1918) – działacz POW, harcerz, urodzony w Rosji, gdzie ojciec pracował w fabryce. Ojciec Czech, matka Polka z rodziny powstańca styczniowego. W 1900 r. rodzina wróciła do kraju. Nauczanie w warszawskich szkołach średnich, student WSR (dziś SGGW). Aktywny działacz POW, w 1917 r. wysłany do Łomży na stanowisko komendanta X Okręgu POW. W 1918 r. komendant I Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki w Łomży. Śmierć 11 listopada 1918 r. w czasie rozbrojenia Niemców.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.