Karpowiczówna Stefania

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Karpowiczówna Stefania

Stefania Karpowiczówna (1876–1974) – ziemianka, nauczycielka, założycielka pierwszej szkoły rolniczej w regionie, urodzona w Wilnie w rodzinie ziemiańskiej, właścicieli majątku Janowicze. Nauka na pensji w Warszawie. Studia filozoficzne na UJ, ponadto zajęcia z historii sztuki i malarstwa. Dalsze studia malarskie w Monachium i Paryżu. Tu odnowienie znajomości z Marią Skłodowską i przyjaźń z Zygmuntem Miłkowskim (T.T. Jeż), który miał duży wpływ na jej poglądy i dalszą pracę. Sprzedaż majątku i odkupienie od Czajkowskich 400 ha w Krzyżewie. Założenie, wybudowanie i wyposażenie szkoły rolniczej z internatem. W styczniu 1913 r. szkoła rozpoczęła działalność. W okresie międzywojennym była to szkoła prywatna kierowana przez Karpowiczównę, która była też nauczycielką.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157