Kazimierek Apolinary

Apolinary Kazimierek (1934-2016). Ojciec kapucyn. Od 1961 roku w kapłaństwie, apostoł trzeźwości. Od 1991 roku mieszkał w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. W ostatnich latach otaczał troską duszpasterską ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu. Zmarł 21 października 2016 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79