Kinkowstein Romana

Romana Kinkowstein 5 grudnia 1903 roku w Łomży rozpoczęła praktykę lekarską pierwsza w naszym mieście kobieta – lekarz.  Ta podobno niezwykłej urody internistka (bardzo szeroka specjalizacja) była córką obrońcy sądowego z łomżyńskiego sądu okręgowego. Niestety, nie zachowały się jej podobizny, choć wiadomo, że pacjentów przyjmowała w mieszkaniu rodziców, ale pracowała też w szpitalu żydowskim (obecnie III Liceum Ogólnokształcące) razem m.in. z niejakim Jehudą Karbowskim. Nieznane są jej dalsze losy, choć wszystko wskazuje na to, że podzieliła los swoich współbratymców w wierze i razem z nimi została wywieziona z getta podczas jego pacyfikacji 1 listopada 1942 r.