Kirtiklis Stefan

Stefan Kirtiklis (1890–1951) – członek PPS i POW, oficer Wojska Polskiego, wojewoda wileński, urodzony w Kolnie w rodzinie urzędnika administracji powiatowej w Kolnie i gubernialnej w Łomży. Nauka w ŁGM: już w klasie III członek PPS (1904/1905). Udział w przygotowaniach zamachu w 1905 r. na siedzibę gubernialnej żandarmerii. Po niedoszłym z powodu zdrady zamachu aresztowany i osadzony w Cytadeli Warszawskiej jako członek PPS Lewicy. Zwolnienie z więzienia z powodu braków dowodów i wyjazd do Belgii: działalność w PPS Frakcji Rewolucyjnej. Powrót do kraju w 1914 r., udział w tworzeniu struktur POW. W 1915 r. tworzenie i kierowanie POW w Łomży, potem w Zagłębiu Dąbrowskim. Współorganizowanie oddziałów Milicji Ludowej w 1918 r. Po jej likwidacji przejście do Oddz. II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w 1919 r., z wojskami Rydza-Śmigłego w Wilnie. W 1920 r. udział w wyprawie wileńskiej gen. L. Żeglickiego. W 1928 r. wicewojewoda, a w 1930 r. wojewoda Wileński.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.