Kisielnicki Stanisław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Kisielnicki Stanisław

Stanisław Kisielnicki, właściciel majątku Korzeniste, w latach 1820–1823 wystawił w Łomży cegielnię przy drodze do Kupisk. Cegielnia znacznie się przyczyniła do rozbudowy miasta. Powstały w Łomży nowe gmachy: Ratusz na Starym Rynku (1823 r.), Poczta (1844 r.), do dziś istniejąca przy pl. Pocztowym. Kisielnicki budował też domy robotnicze. W okresie powstania listopadowego Kisielnicki był członkiem Rady Obywatelskiej Województwa Augustowskiego. Kiedy w 1840 roku z inicjatywy łomżyńskiego proboszcza ks. kan. Pawła Andruszkiewicza powstała myśl budowy szpitala w Łomży, S. Kisielnicki stanął na czele Komitetu Budowy, następnie Rady Szpitalnej. W skład Rady weszli znakomici mieszkańcy miasta: prawnik Józef Praszkiewicz, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łomży, prawnik Mateusz Śmiarowski, rejent Trybunału w Łomży, Józef Wojciechowski, lekarz więzienny i Wincenty Mastalski, lekarz powiatowy. W roku 1852 S. Kisielnicki pełnił funkcję sędziego pokoju w okręgu łomżyńskim.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58