Kołożemski Adam

Ks. Adam Kołożemski – pierwszy rektor szkoły jezuickiej w Łomży w latach 1610-1620. We wrześniu 1614 roku otworzył pierwszą szkołę średnią, klasę gramatyczną; zastępca rektora w latach 1630-1631.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska rektorów i wykładowców Kolegium Łomżyńskiego kierowanego przez jezuitów w latach 1614-1773 [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2012, t. XVI, s. 31-51.