Korża Henryk

Henryk Korża (1936-2016). Ksiądz prałat, kapłan diecezji łomżyńskiej, krajowy duszpasterz trzeźwości. W latach 1970-1982 pełnił funkcję dyrektora Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Łomży. Przez 40 lat był prezesem łomżyńskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL. Był założycielem i dyrektorem Krajowego Ośrodka Apostolstwa Ruchu Trzeźwości św. Maksymiliana Kolbe.

Zmarł 9 września 2016 roku w wieku 80 lat. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Tykocinie.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.