Królikiewicz Adam

Ks. Adam Królikiewicz h. Jasieńczyk (1752-1827). Prepozytem łomżyńskim, początkowo jako koadiutor Krzysztofa Żórawskiego został przed 1785 r., a po rezygnacji tego ostatniego ok. 1790 r. – samodzielnie został nim prawdopodobnie do końca swego życia. Według Herbarzy był on kapelanem i dyrektorem duchowym Korpusu Kadetów założonego przez króla Stanisława Augusta i odznaczonym przez tegoż króla złotym medalem „Bene Merentibus”. Sejm grodzieński z 1793 r. zajmował się jego osobą, był on także komisarzem cywilno-wojskowym w Łomży w 1789 r.  Królikiewicz był także kanonikiem warszawskim – najpierw jako koadiutor jednej z kanonii w kolegiacie, przynajmniej do 1814 r., a później już kanonikiem do ok. 1826 r.  Po objęciu biskupstwa podlaskiego przez Marcelego Gutkowskiego, archidiakona warszawskiego otrzymał prawdopodobnie po nim tę prałaturę. Zmarł w 1827 r.