Lasocki Jan

Hrabia Jan Lasocki – prefekt Departamentu Łomżyńskiego powołany dekretem królewskim 26 grudnia 1807 roku. Wcześniej hr. Lasocki, właściciel Smorzewa, pełnił funkcję wiceprezesa Izby Administracyjnej Departamentu Płockiego. Lasockiemu zawdzięcza Łomża postanie Szkoły Podwydziałowej w 1811 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.