Lutosławski Kazimierz

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Lutosławski Kazimierz

Ks. Kazimierz Lutosławski (1880–1924) – lekarz, organizator harcerstwa, polityk endecki. Urodził się w zamożnej rodzinie ziemiańskiej w Drozdowie. Nauka: najpierw systemem domowym, matura w gimnazjum w Rydze. Studia: medyczne w Niemczech i Szwajcarii, zakończone doktoratem w Zurychu, studia społeczno-ekonomiczne w Anglii (poznanie idei skautingu), seminarium duchowne we Fryburgu, doktorat z teologii i filozofii w 1914 r. Praca prefekta w szkołach warszawskich, propagowanie skautingu. W 1915 r. ewakuacja z rodziną w głąb Rosji. Działalność społeczno-polityczna z braćmi Marianem i Józefem, rozstrzelanymi na przedmieściach Moskwy w 1918 r. Powrót Kazimierza do kraju: udział w konferencji zjednoczeniowej harcerstwa z trzech zaborów. Współtworzenie statutu ZHP i krzyża harcerskiego. Działalność polityczna: poseł na sejm od 1919 r., czołowy działacz Narodowej Demokracji, redaktor tygodnika „Sprawa”, autor licznych publikacji, m.in. książki „Czuj duch. Szesnaście gawęd obozowych o idei skautingu” (Lutosławscy 1998, 128-131).

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.