Mikulski Kacper

Kacper Mikulski (1840–1935) – pastor, pisarz, społecznik. Urodził się we wsi Porąbka w pow. brzeskim w rodzinie zakrystiana parafialnego. Uczył się w gimnazjum w Bochni, po 4 klasach wstąpił do zakonu bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Studiował teologię we Lwowie. Na skutek konfliktu wystąpił z zakonu i opuścił kościół katolicki, przyjął wyznanie augsbursko-ewangelickie. Od 1884 r. pastor parafii ewangelickiej w Łomży i w Paproci Dużej w gm. Szumowo. Uczył też religii protestantów w łomżyńskim gimnazjum, a od r. 1906 także w szkole handlowej w Łomży. Interesował się sprawami społeczno-politycznymi: losem Mazurów w Prusach Wschodnich, ich germanizacją, dostarczał im nielegalnie literatury religijnej w języku polskim. Publikował teksty w czasopismach „Mazur” i w „Gazecie Mazurskiej”. Pracował społecznie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach polskich: Polska Biblioteka Publiczna, Macierz Szkolna, Towarzystwo Opieki nad Sierotami, Towarzystwo Kultury Polskiej.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.