Mościcki Bolesław

Bolesław Mościcki (1877–1918) – carski oficer, polski patriota, urodzony w Wysokiem Mazowieckiem, w rodzinie szlacheckiej. Nauka w gimnazjum w Łomży. Ochotnik do armii rosyjskiej skierowany do szkoły oficerskiej. Udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905 r. Nauka w carskiej Szkole Kawalerii w Petersburgu w latach 1911-1913. Po rewolucji lutowej w 1917 r. mianowany pułkownikiem i dowódcą I Zaamurskiego Pułku Kawalerii. W lipcu 1917 r. mianowany dowódcą I Pułku Ułanów Krechowieckich w I Korpusie Polskim gen. Dawbora-Muśnickiego. Wysłany z delegacją do Warszawy na rozmowy z Radą Regencyjną został zamordowany przez bandę chłopów białoruskich 18 lutego 1918 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.