Mrongovius Juliusz

Juliusz Mrongovius – pastor, uczył religii ewangelickiej w Szkole Powiatowej w Łomży od r. szkolnego 1851/52. Odszedł w 1857 roku.