Bortnowski Józef

Bortnowski Józef – Prezydent Łomży. Urodził się w 1858 roku. Do służby urzędniczej trafił w wieku 22 lat. Był m.in. pomocnikiem naczelnika powiatu kolneńskiego w guberni łomżyńskiej oraz nadwornym radcą. Nie wiadomo, kiedy został prezydentem Łomży, ale gdy 22 listopada 1895 roku zgłosił się do księdza w łomżyńskiej parafii, by zarejestrować urodzonego przez małżonkę Eugenię z Ryczyńskich syna dwojga imion – Włodzimierza Ludwika – prezydentem już był. Kapłan sporządził metrykę w języku rosyjskim i  zauważył, że „Józef Bortnowski lat 38 mający, Prezydent Gubernialnego Miasta Łomży stawił się ze świadkami: Włodzimierzem Chilińskim lekarzem i Franciszkiem Przesławskim lat 40, architektem gubernialnym”.  Na przełomie  października i listopada 1912 roku Józef Bortnowski objął już urząd prezydenta Zgierza, który sprawował do 1914 r. Był ostatnim zgierskim prezydentem mianowanym przez władze carskie.

Po ilości tworzonych komisji magistrackich i odbywających się zebrań można stwierdzić, że J. Bortnowski w największym stopniu spośród prezydentów podejmował swoje decyzje kolegialnie, po wysłuchaniu opinii radnych miejskich. Zmarł w 1923 r. i pochowany został w Łodzi. W Archiwum Państwowym w Łomży znajduje się akt urodzenia prezydenckiego syna. W powszechnie dostępnej dokumentacji historycznej nie ma jednak żadnych śladów tego zdarzenia.