Czernek Helena

Czernek Helena (z domu Szostakiewicz), Honorowa Obywatelka Miasta Łomży. Urodzona 30 marca 1907 r. w Zambrowie. Twórczyni m.in.  Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.  Nauczycielka i działaczka społeczna. Przyszła na świat jako trzecie dziecko Piotra Szostakiewicza i Władysławy z Krajewskich. Od 1925 pracowała jako nauczycielka w powiecie białostockim. Podczas II wojny światowej przebywała na Lubelszczyźnie, nauczając w szkole we wsi, prowadząc tam także tajne nauczanie.  W 1944 r. wróciła do Zambrowa, kontynuując pracę nauczycielską. Od roku 1948 zamieszkała w Łomży. Pracowała w szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 1 września 1951 r. aż do przejścia na emeryturę 30 września 1972 kierowała Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży. Bilans jej kierownictwa zamykał się w sześciokrotnym powiększeniu zbiorów bibliotecznych oraz utworzeniu wielu filii biblioteki w Łomży i regionie. Z jej inicjatywy działał w Łomży w latach 1963-1971 Uniwersytet Kultury, z którym współpracowali m.in. profesorowie: Witold Doroszewski, Stanisław Herbst, Stanisław Lorentz, Julian Krzyżanowski i Witold Lutosławski. Powołała do życia łomżyński oddział Towarzystwa Kultury Języka, którego była prezesem w latach 1966-1981. Za jej sprawą 23 maja 1970 powstał w Łomży oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego pod opieką merytoryczną prof. Stanisława Herbsta. Z jej inicjatywy, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej,  4 września 1974 r. powstało Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, którego pierwszym prezesem został prof. Józef Babicz.  Była pomysłodawczynią  wybudowania w Łomży pomników Jakuba Wagi, Zygmunta Glogera i Bohdana Winiarskiego.  Zmarła 19 grudnia 1991 r. w Łomży. Spoczęła na zabytkowym cmentarzu w Łomży. Odznaczona m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.