Dudo Zygmunt

Dudo Zygmunt (1906-1972) – fotografik, etnograf, drukarz. Urodził się 6 stycznia 1906 r. we Władywostoku. Podczas wielkiej powodzi stracił matkę i siostrę. Pracował m.in. jako dekorator w Teatrze Rozmaitości w Wilnie. W 1934 r. już w Łomży ożenił się z Reginą Kijewską. 13 maja 1935 r. urodził się im syn Tadeusz, a 12 czerwca 1948 r. – syn Antoni. Przez dwa lata pracował w drukarni diecezjalnej, był grafikiem w drukarni Dobrej Książki, stosując oryginalną technikę drzeworytniczą do projektów okładek książek i innych wydawnictw, m.in. „Rycerz Niepokalanej”. Znany był w Łomży również jako organizator i reżyser zespołów amatorskich wystawiających przy współpracy z Janem Czochańskim sztuki M. Bałuckiego i E. Zegadłowicza. W 1970 r. wspólnie z dr. Czyżewskim założył Łomżyńskie Towarzystwo Fotograficzne. Pozostawił kilka tysięcy negatywów dot. folkloru kurpiowskiego w zbiorach muzeum oraz kilkaset negatywów zdjęć Łomży i okolic. Zmarł 14 listopada 1972 r. w Łomży. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Kopernika.