Grochowski Wiktor Jerzy

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Grochowski Wiktor Jerzy

Grochowski Wiktor Jerzy (1924-2009). Urodził się 28 lipca 1924 r. w Łomży. Po wojnie ukończył w 1947 r. Gimnazjum Męskie. Pracował jako kierownik składu opałowego i urzędnik Gminnej Spółdzielni w Łomży. W 1965 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, był członkiem zarządu w latach 1966-70. Przez dwadzieścia lat, jako przewodniczący Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK i pasjonat historii Łomży, angażował się w opiekę nad zabytkami. Troszczył się (często bez skrupułów)  i dbał o wszystko, co związane było z przeszłością miasta.  Był jednym z inicjatorów pierwszej kwesty na renowację zabytkowych pomników łomżyńskiej nekropolii. Zbierał pieniądze wspólnie z harcerzami, członkami oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Łomżyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Po raz pierwszy nie stanął z kwestarską puszką w 2009 roku. Zmarł 28 października 2009 r. Pochowany na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kopernika.