Kozerski Józef

Kozerski Józef herbu Wężyk (1819-1891) – polski szlachcic był drugim z kolei prezydentem Łomży, powołanym na urząd dekretem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w 1864 roku. Zastąpił  pierwszego prezydenta, Ignacego Jedlińskiego, zmarłego zaledwie po trzech latach rządzenia miastem w 1863 roku. Niestety, nie zachowały się szczegóły, ani fotografie z tamtego okresu. Wiadomo jedynie, że Józef Kozerski jako prezydent dostawał 600 rubli rocznej pensji, że towarzyszący mu radny kasjer, Wawrzyniec Prusiński musiał zadowolić się poborami o 150 rubli niższymi, a inspektor policji Józef Szmidt zarabiał jedynie rubli 350 na rok. W ratuszu urzędowało wówczas 17 osób – sami mężczyźni, w tym dwóch stróżów nocnych: Jan Stanurski i Wincenty Baczewski. Wiadomo też, że Kozerski nie miał łatwego życia – jego rządy przypadły na regres w życiu Łomży, spowodowany epidemią cholery w latach 1848-1850. Józef Kozerski był następnie burmistrzem Stoczka Łukowskiego. Nie wiadomo, jakie drogi zaprowadziły łomżyńskiego prezydenta do Stoczka Łukowskiego. Wiemy jedynie, że zmarł tam 27 listopada 1891 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu, a jego piaskowcowy nagrobek należy do najcenniejszych zabytków na tamtejszej nekropolii.