Krajewski Rafał

Krajewski Rafał (1834-1864) – jeden z dyktatorów powstania styczniowego. Urodzony 24 października 1834 r. w Łempicach Wielkich na Ziemi Łomżyńskiej. W 1850 r. ukończył z wyróżnieniem gimnazjum w Łomży, a następnie studia architektoniczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z wynikiem celującym w 1854 r. Był wziętym i zamożnym architektem. Obracał się w kręgach cyganerii warszawskiej. W 1863 roku przyłączył się do powstania. Pracował we władzach cywilnych, a na prośbę Romualda Traugutta został ministrem spraw wewnętrznych. Aresztowany 11 marca 1864 r. więziony w X Pawilonie Cytadeli. Skazany na karę śmierci, powieszony 5 sierpnia 1864 r. razem z Trauguttem.  Najwybitniejszy znawca powstania, prof. St. Kieniewicz nazwał go „człowiekiem o niepokalanej czystości charakteru”.