Kulka Jan Michał

Kulka Jan Michał (1937-2000) –  poeta, pisarz, animator kultury. Urodził się 11 września 1937 r.  w Katowicach. Od 1958 r. mieszkał w Kłodzku, inicjator Kłodzkich Wiosen Poetyckich, Dyskusyjnego Klubu Literackiego przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Kłodzkiej. W 1977 r. zamieszkał w Łomży. Przy miejscowych instytucjach kultury  organizował liczne imprezy literackie, m.in. w 1981 r.  spotkanie i dwudniową sesję „Być poetą” poświęconą twórczości Czesława Miłosza, z jego udziałem.  Autor licznych tekstów literackich, zbiorów poezji, wierszy, poematów i opowiadań, z których wiele tłumaczono na języki obce.  Zmarł 30 grudnia 2000 r. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu w Łomży. Od 2003 roku Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży organizuje doroczne konkursy poetyckie im. Jana Kulki.