Mieszkowski Marian

Mieszkowski Marian, syn Tadeusza i Marii z d. Iwanickiej (1929-2005). Urodził się 13 września 1929 r. w Łomży. Szkołę Podstawową ukończył na tajnych kompletach, absolwent gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży oraz studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w Banku Rolnym, oddziale NBP, w Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego. W 1985 r. przeszedł na emeryturę. Przez 10 lat był prezesem Zarządu Głównego TPZŁ. Współuczestniczył m.in. w budowie pomnika Harcerek i Harcerzy przy ul. Polowej i pomnika ku czci żołnierzy 33 pp na pl. Papieża Jana Pawła II. Współautor wydawnictwa oraz artykułów. Uhonorowany ponad 30 odznaczeniami w tym m.in. Krzyżem Komandorskim OOP oraz krzyżami Kawalerskim i Oficerskim OOP.