Miller Grażyna

Miller Grażyna (1957-2009) – dziennikarka i poetka, autorka przekładu na język włoski „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II.  Urodziła się w Jedwabnem, dzieciństwo i młodość spędziła w Łomży – absolwentka I LO im. T. Kościuszki. Po studiach pedagogicznych była nauczycielką języka polskiego, ale też pilotem wycieczek zagranicznych. W 1983 r. zamieszkała we Włoszech, gdzie wyszła za mąż. Studiowała na włoskich uczelniach. W języku włoskim wydała tomy poezji „Curiculum vitae”, „Na fali oddechu”. Zmarła 17 sierpnia 2009 r. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu w Łomży.