Przybyłowski Jan

Jan Przybyłowski (1900–1919) – uczeń gimnazjum w Łomży, poległy w walce o niepodległość, urodzony w Łomży. Nauka w Łomżyńskim Gimnazjum Męskim, członek patriotycznej organizacji niepodległościowej w Łomży, potem w Lublinie.

Poległy w walce z Ukraińcami w styczniu 1919 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.