Radziszewska Krystyna

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Radziszewska Krystyna

Krystyna Radziszewska (1947-2016) Urodziła się 17.05.1947 r. we wsi Dąbrówka Kościelna (gm. Szepietowo pow. Wysokie Mazowieckie) w rodzinie rolniczej. Mama ciężko chorowała i odeszła w wieku 33 lat, a Krystyna – jako 10-latka – została na gospodarstwie z Ojcem. Ukończyła Szkołę Podstawową w Dąbrówce Kościelnej, następnie podjęła naukę w Technikum Rachunkowości w Białymstoku przy ul. Warszawskiej. Mieszkała u p. Klepackiej i przyjaźniła się z jej córką Ewą, która potem wyjechała do Francji i tam założyła rodzinę. Opiekę nad Krystyną sprawowała Mama chrzestna Eugenia Długołęcka, gdyż Ojciec był daleko i prowadził gospodarstwo. Wśród jej Przyjaciół wieku szkolnego są: Barbara (mieszka w USA), Bożena Cender z d. Lewoniewska, Teresa Staszyńska z d. Krajewska, Elżbieta Sutkowska z d. Kotowska. Po ukończeniu technikum zawarła związek małżeński ze Stanisławem Radziszewskim i podjęła pracę zawodową w Łomży; początkowo w Bazie Transportu i Sprzętu Melioracyjnego, a następnie w Kuratorium Oświaty i Wychowania – od powstania województwa łomżyńskiego. Ponadto ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania. Urodziła trójkę dzieci: Artura, Andrzeja i Anię. Nie korzystała z urlopów wychowawczych. W trakcie pracy w Kuratorium zajmowała się sprawami ekonomicznymi i współpracowała ze szkołami na terenie województwa łomżyńskiego. Podczas pracy w Kuratorium otrzymała propozycję przejścia na dyrektora Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli. Była zadowolona ze współpracy z Zespołem oraz z Zarządem  Miasta i organizacjami społecznymi; tu wymienię panie: Danusię Borawską, Teresę Żelechowską, Grażynę Klimek i Wandę Jachimską. Należy też podkreślić współpracę z dyrektorem LO, Zygmuntem Zdanowiczem, obecnym prezesem TPZŁ i Wawrzyńcem Kłosińskim. W środowisku tym pracowała do przejścia na emeryturę. Współpraca z młodzieżą wciągnęła ją do społecznego działania, które kontynuowała na Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, gdzie wyruszyła z mężem na dalsze „podboje”. Mogła śmiało ruszać, gdyż dzieci ukończyły już studia i założyły rodziny. Mąż zajął się organizacją Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego, a Krystyna podjęła aktywną działalność w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Olsztynie –  jako sekretarz Oddziału wspierała Krystynę Koziełło-Poklewską, szefową Oddziału, uczestniczyła w organizacji wielu imprez i spotkań. Na podkreślenie zasługują tu: Zenon Niewiadomski, Marian Filipkowski, – czuła się tu dobrze, ale zawsze Łomża była najbliższa. Zawsze wspominała wszystkich ludzi związanych z Łomżą. Bakcyl społecznika i potrzeba działania skierowane zostało jeszcze na inne podwórko.  Podjęła się uczestnictwa w organizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zespołowi organizacyjnemu i tworzeniu struktury przewodniczył Czesław Wojniusz. Organizacja została zarejestrowana w sądzie pod nazwą Akademia Trzeciego Wieku, a na czele jej stanął Czesław Wojniusz, zaś Krystyna została jego zastępcą. Były to piękne lata dające wiele wdzięczności i satysfakcji w gronie przyjaciół i uczestników. Problemem jest wymienienie całego zespołu, ale podam tylko kilka nazwisk: Teresa Kowalska, Krystyna Buńko, Krystyna Najmoła, Jan Mroziński, Aldona Bagińska, Bronisława Jakubowska i inni. \Krystyna odeszła 20.03.2016 r., po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Zmarła w Białymstoku 20 marca 2016 roku w wieku 69 lat. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.