Rembieliński Eugeniusz

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Rembieliński Eugeniusz

Eugeniusz Rembieliński, syn Rajmunda, właściciel Starej Łomży. W 1861 roku na zjeździe „białych” w Warszawie reprezentował powiat łomżyński wraz z hr. Henrykiem Starzeńskim. Jeden z organizatorów powstania styczniowego, był przywódcą wszelkich działań powstańczych w pow. łomżyńskim.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.