Rembieliński Wiktor

Wiktor Rembieliński, brat Rajmunda, został posłem na sejm z powiatu łomżyńskiego w 1818 roku, prezes Trybunału Cywilnego w Łomży w czasach Królestwa Polskiego.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.