Skarżyński Jan

Jan Skarżyński (1935-2016). Lekarz dermatolog i radiolog. W Łomży pracował 56 lat. Urodził się 20 marca 1935 roku we wsi szlacheckiej Krajewo Budziły w gm. Szumowo, pow. Zambrów. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku ukończył w 1960 roku. Staż odbył w szpitalu w Łomży. W latach 1962-1964 pracował w Szpitalu Gruźliczym w Ełku.  W roku 1964 podjął pracę w szpitalu w Łomży jako radiolog. Od 1970 roku pracował jako dermatolog i wenerolog. W latach 1975-2000 pełnił funkcję kierownika Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Łomży. W 1983 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Po przejściu na emeryturę w 2000 roku kontynuował pracę lekarską w Łomży, w Ostrołęce i w Ostrowi Mazowieckiej. Dr Jan Skarżyński był znanym, uczciwym, lubianym i szanowanym człowiekiem i lekarzem o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Swoją osobowością, uśmiechem i życzliwością potrafił stworzyć świetną atmosferę w pracy.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.