Skiba Aleksander

Aleksander Skiba (1897–1946) – członek POW, oficer zawodowy, muzyk, urodzony we wsi Długosiodło k/Ostrowi Mazowieckiej. Wstąpienie do POW w r. 1917, udział w rozbrajaniu Niemców w Ostrowi. W Łomży w 33 pułku piechoty: udział w wojnie polsko-radzieckiej, walka w obronie Warszawy. Po wojnie w orkiestrze pułkowej jako kornecista. Uczestnik walk we wrześniu 1939 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.