Skrodzki Ryszard

Ryszard Skrodzki (1945-2015). Wieloletni trener siatkówki, który m.in. doprowadził Międzyszkolny Klub Sportowy „Zorza” do krajowych sukcesów. Klub zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski SZS. Podopieczni Skrodzkiego uzyskali VII miejsce w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. Ryszard Skrodzki zmarł po długiej chorobie w wieku 70 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.