Śmiarowski Antoni

Antoni Śmiarowski – brat Mateusza. W roku 1830 po ukończeniu 6 klas łomżyńskiego gimnazjum wstąpił do powstania. Walczył w stopniu podoficera. W bitwie pod Węgrowem dostał się do niewoli, został karnie wcielony jako szeregowy do batalionu stacjonującego w twierdzy Kizył. Po powrocie do kraju w 1835 roku pracował jako aplikant w kancelarii naczelnika wojennego augustowskiego, następnie w Warszawie jako kancelista Sądu Apelacyjnego. W 1839 roku obwiniony o powiązania ze spiskiem Rafała Błońskiego w Łomży, aresztowany i osadzony w więzieniu łomżyńskim a następnie w Cytadeli warszawskiej.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.